E-MAIL CÍMÜNK

TELEFONSZÁMUNK

Házi segítségnyújtás

 

Budapest VI. kerületében állandó lakóhellyel rendelkező és életvitel szerűen a kerületben élő személy jogosult a szociális alapszolgáltatás igénybe vételére.

 

A házi segítségnyújtás a szolgáltatást igénybe vevő lakásán, lakókörnyezetében biztosított szolgáltatás. A házi segítségnyújtás biztosításával az intézmény hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

 

A házi segítségnyújtás biztosítása során a szociális gondozó/ápoló, szociális segítő együttműködik az egészségügyi, szociális alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel.

 

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy – a szociális segítés tevékenységeit is magába foglaló – személyi gondozást nyújt az intézmény.

 

Szociális segítés keretében nyújtott szolgáltatási elemek:

  • a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés,
  • a háztartási tevékenységben való közreműködés,
  • a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtás,
  • szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

 

Személyi gondozás keretében nyújtott szolgáltatási elemek:

  • az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,
  • a gondozási és ápolási feladatok elvégzése, továbbá
  • a szociális segítés keretében nyújtott szolgáltatások.

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, szóbeli vagy írásbeli kérelemre, indítványára történik. A szolgáltatás biztosítását kérelmezheti az ellátást igénylő, törvényes képviselő, háziorvos stb.

A kérelmet, ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen, akkor a törvényes képviselője terjeszti elő.

 

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően gondozási szükséglet vizsgálatára kerül sor.

 

A szolgáltatás munkanapokon 8:00 – 18:00 óra között, különösen indokolt esetben munkaszüneti napokon 08:00-16:00 óra között biztosított.

Kapcsolat

e-mail: tegosz@tegosz.hu
telefon: +36-1-413-6601
cím: 1061 Budapest, Király utca 38.

Minden jog fenntartva © 2020. TEGOSZ – Terézvárosi Gondozó Szolgálat