E-MAIL CÍMÜNK

TELEFONSZÁMUNK

Hírek

SZÁLLÍTÓ SZOLGÁLTATÁS – IDŐS TAXI

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata az idősekért érzett
felelősség jegyében támogatni kívánja az önkormányzat közigazgatási területén
életvitelszerűen élő, ott lakóhellyel rendelkező, 60. életévét betöltött személyeket
szállítási szolgáltatás biztosításával.
Az önként vállalt szolgáltatás célja elsősorban az egészségi állapotot megőrző és
javító szolgáltatások, valamint egyéb közszolgáltatások elérésének,
igénybevételének elősegítése Budapest Főváros közigazgatási határán belül, így különösen:
 egészségügyi szolgáltatások igénybevétele – különösen: előjegyzett
vizsgálatokra, kontrollra eljuttatás, gyógyászati segédeszközök beszerzéséhez
szükséges személyes megjelenés elősegítése, rehabilitáción (pl.: gyógytorna,
stb.) való részvétel segítése,
 közszolgáltatások elérésének segítése (pl. hivatalos ügyek intézése),
 a nappali ellátás igény szerinti igénybevételének biztosítása, bentlakásos
szociális intézménybe történő költözés segítése,
 élelmiszer-vásárlási lehetőség biztosítása személyes jelenléttel (pl.: piac,
bevásárló központ stb.) céljából történő szállítás,
 egyéb célok, a Terézvárosi Gondozó Szolgálat (TEGOSZ) egyedi szakmai
elbírálása alapján.
A szállítási szolgáltatás nem terjed ki friss traumás beteg szállítására, valamint
akut belgyógyászati, sebészeti, neurológiai stb. ellátást igénylő betegek szállítására.
A szállítási szolgáltatás igénybevétele önkéntes, kérelem alapján történik. A
kérelmet szóban (telefonon) a TEGOSZ erre a célra megadott telefonszámán lehet
benyújtani, legalább 5 munkanappal az igényelt szállítást megelőzően.
A szolgáltatás igénybevételéért a helyi rendeletben meghatározott térítési díjat
szükséges fizetni jövedelemtől függetlenül: kerületen belül a szolgáltatás
igénybevétele térítésmentes, kerületen kívül 1.000.-Ft.
A szolgáltatás munkanapokon 8:30 – 15:30 óra között biztosított.

IDŐPONT EGYEZTETÉS
HÉTFŐ – CSÜTÖRTÖK

10:00 – 14:00 óra között az alábbi telefonszámon lehet:

06/70 938 3833

2021.12.11.-én zárva vagyunk

Tisztelt terézvárosi lakosok!
Tájékoztatásul közöljük, hogy intézményünk 2021.12.11.-én (szombaton) zárva tart.

Üdvözlettel:
Tegosz vezetősége

Fontos változás az iskolai étkeztetés készpénzes befizetőinek számára

https://tegosz.hu/wp-content/uploads/2021/11/Tájékoztató-iskolai-étkezés-befizetés-változása.pdf

Tisztelt Szülők!

Az emberi Erőforrások Minisztere 29/2021. (XI.19.) EMMI határozata értelmében 2021. december 1-jétől a köznevelési intézménybe történő belépés csak akkor engedélyezhető, ha a köznevelési intézmény ellenőrizte a belépni kívánó személy koronavírus elleni védettségének igazolását.

Az Intézményekbe való belépéskor védettséget igazoló dokumentumot kell bemutatni a portán.

Ez a rendelkezés érinti az ebédbefizetés rendjét is oly módon, hogy védettségi igazolás hiányában sem szülő sem pénzbeszedő ügyintéző nem léphet be az épületbe.

Fentiek alapján, továbbá a személyes érintkezés, ezzel a további megbetegedések csökkentése, elkerülése érdekében az alábbi intézkedést rendelem el a 2021. december hónap 6 és 14-e között aktuális 2022. év január hónapra szóló készpénzes ebédbefizetések vonatkozásában:

Az iskolákban meghirdetett készpénzes befizetési időpontok törlésre kerülnek. Ez alapján a szülők nyilatkozhatnak arról, hogy átutalással fizetik be a térítési díjat, amelyhez az erről szóló nyilatkozat kitöltésére van szükség. Ezt le tudják tölteni az iskolák illetve a Terézvárosi Gondozó Szolgálat honlapjáról, vagy kérésre el tudjuk küldeni a szülőknek.

Amennyiben az átutalást kívánják választani a nyilatkozatot legkésőbb december 2-ig kell eljuttatniuk az étkeztetési ügyintézőkhöz a megadott e-mail címekre, illetve személyesen a Budapest, VI. kerület Király u. 38. szám Terézvárosi Gondozó Szolgálat székhelyére.

Az átutalásos számlák december első hetében automatikusan a nyilatkozatok alapján a megadott e-mail címekre kiküldésre kerülnek. Az átutalási határidő nem változik, jelen esetben december 10-e!

További lehetőség a befizetésre, hogy az iskola bankszámlájára befizetik az esedékes összeget, a pontos, fizetendő összeg, valamint a számlaszámok vonatkozásában segítséget nyújtanak étkeztetési ügyintézőink. A banki befizetések esetében legkésőbbi határidő december 14-e, ez időpontig tudunk befizetéseket fogadni.

Étkeztetési ügyintézőink az alábbi elérhetőségeken állnak rendelkezésre:

Bredács Evelin 06 70/ 375 3679 számon munkaidőben (hétfő-csütörtök 8:00-15:00, péntek 8:00-13:00), vagy az alábbiakban megadott iskolai email címeken.

bajza.etkezes@tegosz.hu

derkovits.etkezes@tegosz.hu

kettannyelvu.etkezes@tegosz.hu

Kanász Szilvia 06-70/334-6296 számon munkaidőben (hétfő-csütörtök 8:00-15:00, péntek 8:00-13:00), vagy az alábbiakban megadott iskolai e-mail címeken:

szinyei.etkezes@tegosz.hu

erkel.etkezes@tegosz.hu

vorosmarty.etkezes@tegosz.hu

Információk az alábbi forrásokból is elérhetőek:

tegosz.hu/dokumentumtár/Tájékoztató az iskolai étkezés befizetési rendjéről

Iskolai étkeztetés- Terézvárosi Önkormányzati Iskolák Facebook oldal

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét a határidők betartására !

Akik összetartják társadalmunkat

A kerületben szociális munkát végző szakembereket köszöntötték az Eötvös10-ben november 11-én. Terézváros Szociális Segítője idén Király Melinda, a Benczúr utcai idősek klubja vezetője lett.

A teljes cikket a Terézváros honlapján olvashatják.

Miyazaki Jun alpolgármester, Havas Pálma a tavalyi, Király Melinda az idei díjazott és Soproni Tamás polgármester

Az időseket ünnepelték

Hagyományaihoz híven az idősek világnapja alkalmából a Benczúr Házban köszöntötte a Terézvárosi Gondozószolgálat (Tegosz) az Idősek Klubja tagjait.

A teljes cikket a Terézváros Önkormányzata honlapján olvashatják.

Fotókat készítette: Berecz Valter/kepszerk.hu

Fonákok és tenyeresek a Tegoszban

A Terézvárosi Gondozó Szolgálat (Tegosz) Benczúr utcai klubjában úgy öt éve már, hogy hetente kétszer előkerül a pingpongasztal, és főként az urak lelkesen edzik magukat a tét nélküli ütögetéssel.
Ezúttal két igazi bajnok, a tokiói paralimpia aranyérmese, a terézvárosi Pálos Péter és a bronzérmes Szvitacs Alexa állt az asztal másik oldalán.

A teljes cikket a Terézváros újság 2021.09.29.-én megjelent számában olvashatják.

Tájékoztató az iskolai étkezések befizetési rendjéről

Az alábbi tájékoztatóval szeretnénk segítséget nyújtani ahhoz, hogy a gyermekük iskolai étkeztetését zökkenőmentesen tudják intézni.

Tanulói kedvezmények

A tanulók iskolai étkezése minden kerületi iskolában biztosított. Az étkezési díjak egységesek, de különböző jogcímeken kedvezményes vagy teljesen ingyenes étkezést is kérhetnek. Ezek a kedvezmények a teljes tanévre vonatkoznak, vagy a kedvezményt biztosító határozat lejártáig.

Minden kedvezmény igénybevételét az első befizetéskor kell jelezni, amikor is a kedvezmény jogcímének megfelelő nyilatkozatot szükséges a szülőnek kitöltenie, valamint bemutatnia azt az alátámasztó dokumentumot, amely alapján a kedvezmény biztosított. (Pl. magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat vagy orvosi igazolás a tartós betegséggel, fogyatékossággal élőknél, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről határozat…). A nyilatkozatokat e tájékoztatóhoz csatoljuk, így azokat lehetőség van előre kitölteni és első befizetéskor leadni.

A teljes dokumentumot valamint a kedvezményekhez kitöltendő dokumentumokat a honlap Dokumentumtárában lehet elérni.

Kapcsolat

e-mail: tegosz@tegosz.hu
telefon: +36-1-413-6601
cím: 1061 Budapest, Király utca 38.

Minden jog fenntartva © 2020. TEGOSZ – Terézvárosi Gondozó Szolgálat