E-MAIL CÍMÜNK

TELEFONSZÁMUNK

Szociális étkeztetés

 

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetése biztosított, akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai, betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt.

A szolgáltatás keretében a szociálisan rászorult igénylők számára napi egyszeri meleg étkezés biztosítása történik.

Az étkeztetés szolgáltatás az igénylők szükségleteinek megfelelően, az alábbi módon történhet:

  • az idősek klubjában történő helyben fogyasztással
  • a találó melegítő konyhán történő helyben fogyasztással, illetve elvitellel
  • lakásra történő kiszállítással.

Az ebéd házhoz történő kiszállítását azon személyek vehetik igénybe, akik otthonukból nehezen vagy egyáltalán nem tudnak eljárni.

Amennyiben az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, háziorvosa javaslatára a cukros, epés diétás étkeztetés biztosított.

Igény esetén a munkaszüneti és pihenőnapon történő étkeztetés feltétele adott.

Az intézmény által nyújtott alapszolgáltatás igénybevétele, az igénylő által szóbeli vagy írásbeli kérelemre indul. A szolgáltatás igénybevételéhez a kérelmezőnek igazolnia kell a szociális rászorultságot, jövedelem és vagyonnyilatkozatot kell tennie.

Az étkezésért a VI. Kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő testületének rendeletében meghatározott térítési díjat kell megfizetni.

Kapcsolat

e-mail: tegosz@tegosz.hu
telefon: +36-1-413-6601
cím: 1061 Budapest, Király utca 38.

Minden jog fenntartva © 2020. TEGOSZ – Terézvárosi Gondozó Szolgálat