E-MAIL CÍMÜNK

TELEFONSZÁMUNK

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 

A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 0-24 órás készenléti rendszerben működik a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

A segélyhívás közvetlenül a Body Guard diszpécserközpontba fut be. Ők értesítik az ügyeletes gondozónőt, aki legkésőbb 30 percen belül az ellátott lakására érkezik, majd a szükséges segítségnyújtásban részesíti az ügyfelet.

Ellátásra jogosultak:

  • egyedül élő 65 év feletti személy
  • egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy
  • kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását és a segélyhívó készülék használatára alkalmas.

Az ellátásért személyi térítési díjat kell fizetni.

Az ügyfél által fizetendő személyi térítési díj a mindenkori megállapított jövedelem 2%-a. Erről, az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatjuk.

A szolgáltatás igénylésének menete:
A szolgáltatás igénylését szóban vagy írásban kell kérelmezni. Telefonos vagy személyes adat egyeztetés után meglátogatjuk az otthonában a leendő ügyfelünket. Részletes szóbeli tájékoztatás és a személyes okmányok adatainak egyeztetését követően a szükséges nyomtatványok kitöltésével és ezeknek aláírásával indul el a folyamat. A kérelemtől számított 2-2,5 héten belül indulhat el a szolgáltatás.

Kapcsolat

e-mail: tegosz@tegosz.hu
telefon: +36-1-413-6601
cím: 1061 Budapest, Király utca 38.

Minden jog fenntartva © 2020. TEGOSZ – Terézvárosi Gondozó Szolgálat