E-MAIL CÍMÜNK

TELEFONSZÁMUNK

Idős taxi

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata az idősekért érzett felelősség jegyében támogatni kívánja az önkormányzat közigazgatási területén életvitelszerűen élő, ott lakóhellyel rendelkező, 60. életévét betöltött személyeket szállítási szolgáltatás biztosításával.

Az önként vállalt szolgáltatás célja elsősorban az egészségi állapotot megőrző és javító szolgáltatások, valamint egyéb közszolgáltatások elérésének, igénybevételének elősegítése Budapest Főváros közigazgatási határán belül, így különösen:
– egészségügyi szolgáltatások igénybevétele – különösen: előjegyzett vizsgálatokra, kontrollra eljuttatás, gyógyászati segédeszközök beszerzéséhez szükséges személyes megjelenés elősegítése, rehabilitáción (pl.: gyógytorna, stb.) való részvétel segítése,
– közszolgáltatások elérésének segítése (pl. hivatalos ügyek intézése),
– a nappali ellátás igény szerinti igénybevételének biztosítása, bentlakásos szociális intézménybe történő költözés segítése,
– élelmiszer-vásárlási lehetőség biztosítása személyes jelenléttel (pl.: piac, bevásárló központ stb.) céljából történő szállítás,
– egyéb célok, a Terézvárosi Gondozó Szolgálat (TEGOSZ) egyedi szakmai elbírálása alapján.

A szállítási szolgáltatás nem terjed ki friss traumás beteg szállítására, valamint akut belgyógyászati, sebészeti, neurológiai stb. ellátást igénylő betegek szállítására.
A szállítási szolgáltatás igénybevétele önkéntes, kérelem alapján történik.
A kérelmet szóban (telefonon) a TEGOSZ erre a célra megadott telefonszámán lehet benyújtani, legalább 5 munkanappal az igényelt szállítást megelőzően.
A szolgáltatás igénybevételéért a helyi rendeletben meghatározott térítési díjat szükséges fizetni jövedelemtől függetlenül: kerületen belül a szolgáltatás igénybevétele térítésmentes, kerületen kívül 1.000.-Ft.

A szolgáltatás munkanapokon 8:30 – 15:30 óra között biztosított.

IDŐPONT EGYEZTETÉS
HÉTFŐ – CSÜTÖRTÖK

10:00 – 14:00 óra között az alábbi telefonszámon lehet:

06/70 938 3833

 

Kapcsolat

e-mail: tegosz@tegosz.hu
telefon: +36-1-413-6601
cím: 1061 Budapest, Király utca 38.

Minden jog fenntartva © 2020. TEGOSZ – Terézvárosi Gondozó Szolgálat