E-MAIL CÍMÜNK

TELEFONSZÁMUNK

Közérdekű adatok

 

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK
I.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
     I.1.1. Elérhetőségi adtok hivatkozás
     I.1.2. Szervezeti struktúra hivatkozás
     I.1.3. Szervezet vezetői hivatkozás
I.2. A felügyelt költségvetési szervek
     I.2.1. A Terézvárosi Gondozó Szolgálat irányítása,                                      felügyelete, vagy ellenőrzése alatt álló, vagy                                      alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szerv. nem releváns
I.3. Gazdálkodó szervezetek
     I.3.1. A Terézvárosi Gondozó Szolgálat tulajdonában álló vagy                részvételével működő gazdálkodó szervezet nem releváns
I.4. Közalapítványok
     I.4.1. A Terézvárosi Gondozó Szolgálat által alapított                                  közalapítványok nem releváns
I.5. Lapok
     I.5.1. A Terézvárosi Gondozó Szolgálat által alapított lapok nem releváns
I.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi felügyeletet gyarkoló szerv
     I.6.1. Felettes, felügyeleti, törvényességi felügyeletet gyarkoló                szerv hivatkozás

 

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
II.1. A Terézvárosi Gondozó Szolgálat alaptevékenysége, feladat             és hatásköre hivatkozás
II.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok nem releváns
II.3. Közszolgáltatások hivatkozás
II.4. A Terézvárosi Gondozó Szolgálat nyilvántartásai
II.5. Nyilvános kiadványok nem releváns
II.6. Döntéshozatal, ülések nem releváns
II.7. A Terézvárosi Gondozó Szolgálat döntései, koncepciók,                   tervezetek, javaslatok nem releváns
II.8. Pályázatok hivatkozás
II.9. Hirdetmények hivatkozás
II.10. Közérdekű adatok igénylése hivatkozás
II.11. Közzétételi listák

 

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK
III.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
     III.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája hivatkozás
     III.1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései hivatkozás
     III.1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
     III.1.4. A működés eredményessége, teljesítmény hivatkozás
     III.1.5. Működési statisztika

hivatkozás

hivatkozás

III.2. Költségvetések, beszámolók
     III.2.1. Éves költségvetések hivatkozás
hivatkozás
     III.2.2. Számviteli beszámolók hivatkozás
hivatkozás
     III.2.3. Költségvetés végrehajtása nem releváns
III.3. Költségvetések, beszámolók
     III.3.1. Foglalkoztatottak
           III.3.1.1. A Terézvárosi Gondozó Szolgálatnál                                            foglalkoztatottak létszáma és személyei juttatásaira                            vonatkozó összesített adatok hivatkozás
           III.3.1.2. A vezetők és vezető tisztségviselők illetménye,                          munkabére és rendszeres juttatásai, valamint                                      költségtérítése összesített összege hivatkozás
           III.3.1.3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások                        fajtája és mértéke összesítve nem releváns
     III.3.2. Támogatások nem releváns
     III.3.3. Szerződések hivatkozás
     III.3.4. Koncessziók nem releváns
     III.3.5. Egyéb kifizetések nem releváns
     III.3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések nem releváns
     III.3.7. Közbeszerzések nem releváns

 

 

 

 

 

 

Szervezeti adatok

 

Leírás Utoljára módosítva

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 2019.12.08.
Vezetők neve, beosztása, elérhetősége 2021.04.27.
A Terézvárosi Gondozó Szolgálat szervezeti ábrája 2019.12.08.
A Terézvárosi Gondozó Szolgálat alapadatai 2019.12.08.

 

Archívum

Leírás Utoljára módosítva
Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és gyermekellátásokról 2018. 2019.12.08.
Alaptevékenységre vonatkozó KSH adatok I. 2018 2019.12.08.
Éves beszámoló 2018 2019.12.08.
Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2019 2019.12.08.
Elemi költségvetés 2019 2019.12.08.
Vezetők létszáma és személyi juttatásai 2019. év 2019.12.08.
Kimutatás az alapszolgáltatásokról 2020 I. 2022.05.17
Kimutatás az alapszolgáltatásokról 2020. II. 2022.05.17
Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2020. 2022.05.17
Elemi költségvetés 2020 2022.05.17
Alaptevékenységre vonatkozó KSH adatok II. 2019. 2022.05.17
Éves beszámoló 2019 2022.05.17
Kimutatás a nettó 5 millió Ft-ot elérő szerződésekről 2022.05.17
Éves költségvetést a 2021 2023.06.25
Számviteli beszámolók 2020 2023.06.25
A Terézvárosi Gondozó Szolgálatnál foglalkoztatottak létszáma és személyei juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2021 2023.06.25
A vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege 2023.06.25
Szerződések 2023.06.25
Ajánlattételi felhívás szociális étkeztetésre – 2020 2020.10.14
Ajánlattételi felhívás szociális étkeztetésre – 2020 2020.10.14.
Ajánlattételi felhívás szociális étkeztetésre – 2021 2021.10.12
Szerződés tervezet szociális étkeztetés – 2021 2021.10.12
Eredményhírdetési jegyzőkönyv szociális étkeztetés – 2021 2021.11.09

 

Kapcsolat

e-mail: tegosz@tegosz.hu
telefon: +36-1-413-6601
cím: 1061 Budapest, Király utca 38.

Minden jog fenntartva © 2020. TEGOSZ – Terézvárosi Gondozó Szolgálat