Az alábbi tájékoztatóval szeretnénk segítséget nyújtani ahhoz, hogy a gyermekük iskolai étkeztetését zökkenőmentesen tudják intézni.

Tanulói kedvezmények

A tanulók iskolai étkezése minden kerületi iskolában biztosított. Az étkezési díjak egységesek, de különböző jogcímeken kedvezményes vagy teljesen ingyenes étkezést is kérhetnek. Ezek a kedvezmények a teljes tanévre vonatkoznak, vagy a kedvezményt biztosító határozat lejártáig.

Minden kedvezmény igénybevételét az első befizetéskor kell jelezni, amikor is a kedvezmény jogcímének megfelelő nyilatkozatot szükséges a szülőnek kitöltenie, valamint bemutatnia azt az alátámasztó dokumentumot, amely alapján a kedvezmény biztosított. (Pl. magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat vagy orvosi igazolás a tartós betegséggel, fogyatékossággal élőknél, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről határozat…). A nyilatkozatokat e tájékoztatóhoz csatoljuk, így azokat lehetőség van előre kitölteni és első befizetéskor leadni.

A teljes dokumentumot valamint a kedvezményekhez kitöltendő dokumentumokat a honlap Dokumentumtárában lehet elérni.