Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata az idősekért érzett
felelősség jegyében támogatni kívánja az önkormányzat közigazgatási területén
életvitelszerűen élő, ott lakóhellyel rendelkező, 60. életévét betöltött személyeket
szállítási szolgáltatás biztosításával.
Az önként vállalt szolgáltatás célja elsősorban az egészségi állapotot megőrző és
javító szolgáltatások, valamint egyéb közszolgáltatások elérésének,
igénybevételének elősegítése Budapest Főváros közigazgatási határán belül, így különösen:
 egészségügyi szolgáltatások igénybevétele – különösen: előjegyzett
vizsgálatokra, kontrollra eljuttatás, gyógyászati segédeszközök beszerzéséhez
szükséges személyes megjelenés elősegítése, rehabilitáción (pl.: gyógytorna,
stb.) való részvétel segítése,
 közszolgáltatások elérésének segítése (pl. hivatalos ügyek intézése),
 a nappali ellátás igény szerinti igénybevételének biztosítása, bentlakásos
szociális intézménybe történő költözés segítése,
 élelmiszer-vásárlási lehetőség biztosítása személyes jelenléttel (pl.: piac,
bevásárló központ stb.) céljából történő szállítás,
 egyéb célok, a Terézvárosi Gondozó Szolgálat (TEGOSZ) egyedi szakmai
elbírálása alapján.
A szállítási szolgáltatás nem terjed ki friss traumás beteg szállítására, valamint
akut belgyógyászati, sebészeti, neurológiai stb. ellátást igénylő betegek szállítására.
A szállítási szolgáltatás igénybevétele önkéntes, kérelem alapján történik. A
kérelmet szóban (telefonon) a TEGOSZ erre a célra megadott telefonszámán lehet
benyújtani, legalább 5 munkanappal az igényelt szállítást megelőzően.
A szolgáltatás igénybevételéért a helyi rendeletben meghatározott térítési díjat
szükséges fizetni jövedelemtől függetlenül: kerületen belül a szolgáltatás
igénybevétele térítésmentes, kerületen kívül 1.000.-Ft.
A szolgáltatás munkanapokon 8:30 – 15:30 óra között biztosított.

IDŐPONT EGYEZTETÉS
HÉTFŐ – CSÜTÖRTÖK

10:00 – 14:00 óra között az alábbi telefonszámon lehet:

06/70 938 3833